GUANG HE

 

Passing Rozenburg outward, 25-06-1985

CHINA FLAG