HEUNG A LAEM CHABANG

 

Inward in the Chao Phraya, 16 November