SITC ZHEJIANG

 

Passing Paknam outward, 27-01-2015